Infaq Foundation

Yayasan Infaq Malaysia (YIM)

Yayasan Infaq Malaysia (YIM) diasaskan sebagai sebuah NGO yang khusus memartabatkan golongan Asnaf di Malaysia dan antarabangsa. Moto kami adalah “Semuanya untuk Asnaf”

YIM adalah sebuah madah yang segar dan sesuai dengan permintaan masyarakat bagi mengkoordinasi dan membantu golongan Asnaf yang berkeperluan.

YIM ingin menjadi pelopor di dalam sektor pendidikan di Malaysia. Ini bagi usaha menyalurkan kepakaran peringkat dunia kepada para pelajar di tanah tercinta ini. Alhamdulillah menerusi rakan strategik kami, kami telah berjaya melahirkan pelajar No 1 dunia di dalam peperiksaan antabarangsa.

Ini selari dengan visi Kementerian Pendidikan Negara iaitu ”Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera”.

YIM juga mensasarkan program-program yang berimpak tinggi kepada seluruh warga Asnaf yang berkeperluan di bandar dan juga di luar bandar. Kami juga turut menyediakan program dan pakej infaq di luar negara bagi menyalurkan ke negara yang lebih memerlukan.

Dasar kami

Integriti

Komprehensif

Kualiti

Glokal

Praktikal

Program utama kami

Kompleks Wakaf

Pendidikan

Akikah & Qurban

Katering